Menu

Bij bestelling dient u vanzelfsprekend uw identiteitsgegevens in te vullen. De ondernemer staat garant dat deze gegevens enkel voor intern gebruik zullen aangewend worden, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies). Deze gegevens kunnen enkel worden doorgegeven aan partners die contractueel met de onderneming  verbonden zijn en die de klant gepersonaliseerde aanbiedingen wensen te versturen of op de hoogte willen houden van promoties.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de koper altijd de mogelijkheid zich uit te schrijven of wijzigingen aan te brengen aan zijn of haar gegevens. De klant is zelf verantwoordelijk voor het garanderen van de vertrouwelijkheid van zijn logingegevens en paswoord.